Technisch lezen en Woordenschat

Technisch lezen en woordenschat zijn belangrijke bouwstenen voor een goede taalvaardigheid en voor leesbegrip.

Goed woordenschatonderwijs kan op veel manieren vormgegeven worden. Er is niet één beste manier. Van belang is wel dat er op school geïnvesteerd wordt in een woordenschatcultuur, waarbij woordenschatonderwijs wordt verbonden met alle vakken. In taalverbetertrajecten wordt de woordenschatcultuur op school altijd meegenomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. woordenschatselectie, een goede semantisering (uitleg), activerende en effectieve consolideringsactiviteiten en eigenaarschap van leerlingen.

Voor woordenschatonderwijs ben ik erkend scholingspartner van Rezulto Onderwijsadvies B.V. Ik werk o.a. als trainer Logo-3000 voor scholen in Zuidwest-Nederland.

Recente trajecten

bekijk meer