Taal en Effectieve instructie (EDI)

Onderzoek toont aan dat kwaliteit van instructie in grote mate bepalend is voor de opbrengsten van leren. Het directe instructie-model en het doorontwikkelde EDI-model (Expliciete Directe Instructie) zijn daarom bij vernieuwingstrajecten op het gebied van taal/lezen belangrijk om “mee te nemen”.

In de scholingsbijeenkomsten, maar meer nog tijdens de groepsbezoeken en feedbackgesprekken wordt gewerkt met de lesopzet en fasen van EDI. Een goed voorbereide instructie, actieve betrokkenheid van leerlingen en het controleren van begrip tijdens de instructie zijn daarbij essentiële uitgangspunten.

Recente trajecten

bekijk meer