Begrijpend luisteren/begrijpend lezen

Welke school wil niet dat de leerlingen eind groep 8 gemotiveerd en zelfstandig lezen voor hun plezier en lezen om te leren?  Begrijpend lezen wordt terecht door deskundigen genoemd als de meest belangrijke 21e eeuwse vaardigheid (Snow 2014).

Alle reden dus om te zorgen voor een goed aanbod. Dit kan met of zonder begrijpend leesmethode. In trajecten begrijpend lezen/luisteren is aandacht voor tekstgericht begrijpend leesonderwijs, de rol van woordenschat, succesfactoren en valkuilen bij didactisch handelen, activerende werkvormen, het stimuleren van denkvaardigheid en het begeleiden van zwakke begrijpend lezers.

Onder de vlag van Expertis Onderwijsadviseurs verzorg ik ook scholing Close Reading. Close Reading is een vorm van verdiepend lezen waarbij uitdagende teksten meerdere keren gelezen worden. Hierdoor wordt steeds een diepere laag van de tekst aangeboord. Niet de strategieën staan centraal, maar het komen tot dieper tekstbegrip. Hoewel er nog weinig harde gegevens zijn over de opbrengsten van deze aanpak, is al wel duidelijk dat de houding van leerlingen èn leerkrachten tegenover begrijpend lezen met Close Reading ten positieve verandert. Uitspraak van een leerkracht na de eerste scholingsbijeenkomst: “Wat een verademing om op deze manier aan begrijpend leesvaardigheid te werken!”.
In Amerika worden goede resultaten behaald door scholen die gebruik maken van Close reading (D. Fisher en N. Frey).

Recente trajecten

bekijk meer