Technisch lezen en Woordenschat

Technisch lezen en woordenschat zijn belangrijke bouwstenen voor een goede taalvaardigheid en voor leesbegrip.

Om te zorgen voor effectief leesonderwijs zijn instructievaardigheden van de leerkracht cruciaal. Alleen met de aanschaf van een nieuwe, recente methode ben je er niet.  In de scholing rondom technisch lezen wordt o.a. aandacht besteed aan: de relatie tussen technisch en begrijpend lezen, de doorgaande lijn in doelen van groep 1-8, preventief werken, het inplannen van voldoende lestijd, het verbeteren van instructievaardigheden, het belang van eigenaarschap van leerlingen en het zorgen voor een krachtige en motiverende leescultuur op school.

Goed woordenschatonderwijs kan op veel manieren vormgegeven worden. Er is niet één beste manier. Van belang is wel dat er op school geïnvesteerd wordt in een woordenschatcultuur, waarbij woordenschatonderwijs wordt verbonden met alle vakken. In taalverbetertrajecten wordt de woordenschatcultuur op school altijd meegenomen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. woordenschatselectie, een goede semantisering (uitleg), activerende en effectieve consolideringsactiviteiten en eigenaarschap van leerlingen.

Voor woordenschatonderwijs werk ik ook als erkend scholingspartner voor Rezulto Onderwijsadvies bv.

Recente trajecten

bekijk meer